Ontwerp
Bouw
Oplevering

Bij de verbouwing van uw huis/kantoor of bij de bouw van een nieuw huis/kantoorpand vindt er een groot aantal werkzaamheden plaats die nauw aan elkaar zijn verbonden. Het beheersbaar houden van een bouwproject, zowel tijd als in budget, vraagt om kennis van zaken. Het is daarom belangrijk dat uw (ver)bouwproject zorgvuldig wordt begeleid om vertraging en extra kosten te voorkomen.

Wij helpen u graag met het begeleiden van uw bouwproject. U kiest zelf voor welk gedeelte u ons wilt inschakelen. Wij presenteren u een inzichtelijke offerte en onze kosten betalen zich in veel gevallen vanzelf terug. Bel of mail ons voor een oriënterend gesprek. u kunt altijd contact opnemen met D. Dekker 06-31990733

Voordat u gaat bouwen

U heeft het plan opgevat om een huis (kantoorpand) te gaan (ver)bouwen. Daarmee staat u aan het begin van een gecompliceerd proces waarbij u tal van beslissingen moet nemen die van invloed zijn op de kosten en de kwaliteit van uw bouwproject.

Op deze pagina proberen wij een beeld te schetsen van wat er voordat de eigenlijke bouw begint allemaal op uw pad komt en waar wij u bij kunnen begeleiden. U kunt ons op ieder moment tijdens het bouwproces om advies vragen. Het meest ideale moment is echter voor het aanvragen van de offertes bij de aannemer en u nog niet financieel gebonden bent aan een aannemer.

Programma van eisen

Voor de wat grotere verbouwingen raden wij altijd aan om een programma van eisen op te stellen. Hierin worden uw ideeën en uitgangspunten samengevat en dit document vormt zo een duidelijke vertaling van uw wensen en eisen en mogelijke toekomstplannen. Hiermee heeft de ontwerper van uw project in een keer een volledig beeld van waar zijn ontwerp en de bouwtekening aan moet voldoen.

Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning is een volledige beschrijving van een te maken bouwwerk, inclusief materiaalkeuze, uitvoeringsvoorwaarden, opleveringsdatum en de prijs met alle condities die daarbij van belang zijn. Kleine bouwprojecten (dakkapel, klein tuinhuisje, afscheiding etc) zijn vaak uitgesloten van een verplichte vergunningsaanvraag. Dekker Bouwbegeleiding kan voor u bepalen of er voor uw verbouwing een lichte of reguliere vergunning is verplicht en kan de aanvraag bij de gemeente voor u verzorgen. De gemeente toetst uw aanvraag ondermeer aan het bestemmingsplan, de welstandsnota, de stedenbouwkundige voorschriften van de gemeentelijke bouwverordening en de constructieve veiligheidseisen uit het Bouwbesluit.

Bouwbestek

Het maken van een goed bouwbestek met alle technische speicificaties en algemene bepalingen is van groot belang. Alles betreffende de bouw of verbouwing is in een bouwbestek opgenomen en er zijn duidelijke afspraken. Dit voorkomt onder meer dat u wordt geconfronteerd met onverwachte en soms ook forse kosten van meerwerk. Lees hier meer over het belang van een bouwbestek.

Aannemersselectie

Het kiezen van de juiste aannemer die uw (ver)bouwwerkzaamheden gaat uitvoeren is een belangrijke stap. Bouwen is vertrouwen; u wilt dat afspraken goed en op tijd worden nagekomen, dat de afgesproken materialen worden gebruiken en  u wilt er al helemaal niet halverwege uw bouwproject achter komen dat uw aannemer failliet is gegaan. Vraag hierbij is dus hoe scheidt u het kaf van het koren? hoe selecteer je een aannemer?

Bouw

Nadat het bouwbestek is beschreven, de opdracht aan de aannemer is verstrekt en de eventuele benodigde vergunningen binnen zijn, kan de bouw beginnen! Als bouwbegeleider bezoeken wij dan periodiek het werk. We bekijken e.e.a. met een bouwtechnische bril op, bijvoorbeeld is de oplegging van de stalen ligger voldoende, is er geen koudebrug waardoor in de toekomst condensatie kan ontstaan, worden aansluitingen goed waterdicht uitgevoerd, wordt er gewerkt met de juist materialen en worden ze correct verwerkt. Allemaal zaken die doorgaans niet meer of erg slecht te zien zijn wanneer het werk gereed is, maar die wel enorme problemen kunnen veroorzaken. Door deze controles bent u als opdrachtgever verzekerd van een bouwtechnische hoge kwaliteit. Na elk bezoek maken wij een rapport en wordt er bijgehouden hoe ver de bouw is gevorderd. Een goede verslaglegging is cruciaal in de (financiele) afwikkeling van uw bouwproject.

De rol van een bouwbegeleider tijdens het bouwproces

 

 

Copyright © 2014, Dekker Bouwbegeleiding